PL ENG SK CS

Naše nabídka

Listnaté stromy kopané

Listnaté stromy kopané

NO. Druh Kontejner Výška (cm)
1

Acer negundo “FLAMINGO”

Klon jesionolistny

kop. Pa 160-180
2

Acer negundo “ODESSANUM”

Klon jesionolistny

kop. Pa 160-180
3

Acer platanoides “CRIMSON SENTRY”

Klon pospolity

kop. Pa 180 (obw. 8-10)
4

Acer platanoides „CRIMSON KING”

Klon pospolity

kop. ok. 200-220
5

Acer platanoides „PRINCETON GOLD”

Klon pospolity

kop. ok. 180-200
6

Acer platanoides „DRUMMONDII”

Klon pospolity

kop. ok. 200-220
7

Acer platanoides „CRIMSON SENTRY”

Klon pospolity

kop. 200-220
8

Acer pseudoplatanus „LEOPOLDII”

Klon pospolity

kop. 200-220
9

Acer platanoides „GLOBOSUM”

Klon pospolity

kop. Pa 200-220 (obw. 8-10)
10

Aesculus x carnea "BRIOTTI"

Kasztanowiec czerwony

kop.
kop.
90-120
160
11

Betula pendula

Brzoza brodawkowata

kop. 150-180
200-220
12

Betula albosinensis "FASCINATION"

Brzoza biała chińska

kop. 200-220 (obw. 6-8)
13

Betula pendula „ ZӦLD SZAKALL”

Brzoza shakal

kop. Pa 120 (obw. 6-8)
14

Betula utilis „DOORENBOS”

Brzoza pożyteczna

kop. 180-200, 220-250 (obw. 6 cm)
220-250 x 3 pnie (obw. 6 cm)
15

Caragana „PENDULA”

Karagana

kop. Pa 130-150
16

Crategus x media “PAUL’S SCARLET”

Głóg pośredni

200 20
17

Cornus sanguinea „COMPRESSA”

Dereń

kop./C-15 Pa 120 (obw. 8-10)
18

Carpinus betulus “PENDULA”

Grab pospolity

kop. Pa 140-160 (obw. 8-10)
19

Carpinus betulus „FASTIGIATA”

Grab pospolity

kop. Wys. 180-200
Wys. 250-300
20

Carpinus betulus „MONUMENTALIS”

Grab pospolity

kop./C-15 Pa 80 (obw. 8-10)
Pa 120 (obw. 8-10)
21

Corylus avellana „CONTORTA”

Leszczyna

kop. Pa 100 (obw. 6-8)
22

Corylus avellana „PENDULA”

Leszczyna

Kop. Pa 100-120 (obw. 6-8)
23

FORSYTHIA x INTERMEDIA

Forsycja

kop. 80-100
24

Laburnum x watereri “VOSSII”

Złotokap

kop. 160-180
25

Ligustrum vulgare

Ligustr pospolity

kop. 80-110
26

Malus „OLA”

Jabłoń

kop. 140
27

Malus „ROYALITY”

Jabłoń

kop. 120
28

Malus „PENDULA”

Jabłoń zwisająca czerwona

kop. Pa 80
Pa 110
29

Magnolia "YELLOW RIVER"

Magnolia żółta

kop. Pa 140-160
Wys. 200-220
30

Philadelphus coronaries

Jaśmin wonny

kop. 80-100
31

Platanus x hispanica

Platan klonolistny

kop. 150-180
32

Prunus cerasifera „PISSARDI”

Śliwa

kop. Pa 120
33

Prunus x eminares ”UMBRACULIFERA”

Wiśnia

kop. Pa 200-220
34

Prunus serrulata „AMONOGAWA”

Wiśnia piłkowana

kop. 180
35

Prunus serrulata „PENDULA”

Wiśnia zwisająca

kop. Pa 180
Pa 220 (obw. 6-8)
36

Prunus serrulata „KANZAN”

Wiśnia piłkowana

kop. 200-230
37

Prunus serrulata „KIKU- SHIDARE-ZAKURA”

Wiśnia piłkowana zwisająca

kop. Pa 220
38

Prunus serrulata „ROYAL BURGUNDY”

Wiśnia piłkowana bordowa

kop. Pa 80
(obw. 9-12)
wys. 220-250
39

Prunus virginiana „SHUBERT”

Czeremcha wirginijska

kop. Pa 120-140
(obw. 14- 16
40

Prunus triloba

Migdałek trójklapowy

kop. Krzew 120
Pa 150
41

Sorbus aucuparia “PENDULA”

Jarząb pospolity

kop. Pa 200
(obw. 10-12)
42

Syringa meyera “PALIBIN”

Lilak meyera

kop. Pa 80
43

Syringa Vulgaris

Lilak pospolity w odmianach

kop. 150
44

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

Kop. 160-200
45

Tilia tomentosa „SILVER GLOBE”

Lipa srebrzysta

kop. Pa 220 (obw. 8-10)
46

Ulmus glabra „CAMPERDOWNII”

Wąż górski

kop. Pa 180-220
Pa 220-300
47

Ulmus minor „JACQUELINE HILLER”

Wiąz polny

kop. Pa 80(obw. 8-10) Pa x 4 (bansai)

KONTAKT

Naše škola je členem Asociace polských školkařů

Nasza szkółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy

Sídlo školky

Szkółka Zielińscy

Mokre 1a
39-209 Zasów

tel. +48 14 682 50 14
fax. +48 14 682 50 14

e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.com.pl

Andrzej Zieliński

Telefon +48 601 421 333

Marek Zieliński

Telefon +48 605 286 439

Kontaktní adresa

Szkółka Zielińscy

Zasów 82
39-209 Zasów

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ