PL ENG SK CS

Naše nabídka

Listnaté stromy a keře v nádobách

Listnaté stromy a keře v nádobách

NO. Druh Kontejner Výška (cm)
1

Acer negundo “FLAMINGO”

Klon jesionolistny

C-5
C-5
Pa 120-150
Pa 160-180
2

Acer negundo “ODESSANUM”

Klon jesionolistny

C-5
C-7,5
Pa 160-180
Pa 200
3

Acer negundo „VARIEGATA”

Klon jesionolistny

C-5 Pa 140-160
Pa 160-180
4

Acer platanoides “CRIMSON KING”

Klon pospolity

C-5
C-7,5
Pa 160-180
Pa 220
5

Acer platanoides “FAASSEN’S BLACK”

Klon pospolity

C-5/C10 Pa 160-180
6

Acer platanoides “GLOBOSUM”

Klon pospolity

C-5
C-7,5
C-10
C-65 (obw. 10-12)
C-65 (obw. 10-12)
Pa 140
Pa 180
Pa 220
Pa 200
Pa 300
7

Acer platanoides “PRINCETON GOLD”

Klon pospolity

C-5
C-7,5
Pa 140
Pa 160
8

Acer platanoides “ROYAL RED”

Klon pospolity

C-5 Pa 180
9

Acer platanoides “DRUMMONDII”

Klon pospolity

C-4
C-5
Pa 120-140
Pa 180
10

Acer platanoides “GOLDEN GLOBE”

Klon pospolity

C-3
C-5
C-10
Pa 120
Pa 180
Pa 200-220
11

Acer platanoides “CRIMSON SENTRY”

Klon pospolity

C-3
C-3
C-5
C-5
Pa 40
Pa 80
Pa 120-140
Pa 160
12

Acer platanoides “PURPLE GLOBE”

Klon pospolity

C-7,5
C-7,5
Pa 160
Pa 200-220
13

Acer pseudoplatanoides “BRILLIANTISSIMUM”

Klon jawor

C-5
C-5
C-10
Pa 140-160
Pa 160-180
Pa 200
14

Acer pseudoplatanoides “LEOPOLDII”

Klon jawor

C-5
C-7,5
Pa 140-160
Pa 180-200
15

Acer palmatum “ATROPURPUREUM”

Klon palmowy

C-3 60-80
16

Acer pseudoplatanoides “ESK SUNSET”

Klon Jawor

C-4
C-7,5
C-7,5
Pa 120-140
Pa 160-180
Pa 200
17

Acer campestre "CARNIVAL"

Klon polny

C-5 Pa 120-140
18

Acer campestre "NANUM GLOBOSA"

Klon polny

C-5 Pa 180
19

Aesculus x carnea "BRIOTTI"

Kasztanowiec czerwony

C-3 Pa 40-60
20

Alnus glutinosa „Imperialis”

Olcha

C-5 Pa 140-160
21

Aronia melanocarpa

C-3 Pa 90
22

Betula papyrifera

Brzoza papierowa

C-4 Wys. 120 -150
23

Betula pendula “YOUNGII”

Brzoza brodawkowata

C-3
C-5
C-5
C-10
Pa 120
Pa 160-180
Pa 180-200
Pa 200-220
24

Betula utilis “LONG TRUNK”

Brzoza pożyteczna

C-7,5
C-15
Pa 140
Pa 250-300
(obw. 10-12)
25

Betula pendula „GRACILIS”

Brzoza brodawkowata

C-5 Pa 140-160
26

Betula pendula „PURPUREA”

Brzoza brodawkowata

C-4 Pa 140
27

Betula pendula “AUREA”

Brzoza brodawkowata

C-4 Pa 120-140
28

Betula „GROSSA”

Brzoza grabolistna

Pa 120-160 C-5
29

Betula „NANA”

Brzoza karłowa

C-3 Pa 90
30

Betula pendula „ ZӦLD SZAKALL”

Brzoza shakal

C-4 Pa 130
31

Amelanchier laevis "BALLERINA"

Świdośliwa gładka

C-3
C-5
100-120
160-180
32

Caragana arbrescens „PENDULA”

Karagana syberyjska

C-3
C-5
Pa 80
Pa 120
33

Caragana arbrescens „WALKER”

Karagana syberyjska

C-3 Pa 80
34

Carpinus betulus „PENDULA”

Grab pospolity

C-3
C-7,5
Pa 150
Pa 180
35

Carpinus betulus „FASTIGIATA”

Grab pospolity

C-3 100
36

Catalpa bignonioides „NANA”

Surmia Bigoniowata

C-5
C-5
C-15
Pa 140
Pa 160-180
Pa 200-220
37

Catalpa bignonioides „AUREA”

Surmia Bigoniowata

C-5 Pa 120-140
38

Catalpa bignonioides „PURPUREA”

Surmia Bigoniowata

C-5 Pa 120-150
39

Catalpa bignonioides

Surmia Bigoniowata

C-4 Wys. 150
40

Chaenomeles Japonia

Pigwowiec japoński w odmianach

C-3 Pa 60-90
41

Cornus mas

Dereń jadalny

C-3 90-100
42

Cornus sanguinea „COMPRESSA”

Dereń

C-7,5 Pa 80-100 (obw. 8-10)
43

Corylus avellana „CONTORTA”

Leszczyna

C-3
C-10
Pa 60
Pa 220
44

Corylus avellana „PENDULA”

Leszczyna

Pa 120-140 C-4
45

Cotoneaster „HORIZONTALIS”

Irga

C-3 Pa 80
46

Crataegus x media „PAUL’S SCARLET”

Głóg pośredni (kwiat różowy)

C-5 Pa 160-180
47

Crataegus monogyna „COMPACTA”

Głóg jednoszyjkowy

C-3 Pa 120
48

Crataegus „MIECHOWY”

Głóg jadalny

C-5 120
49

Crataegus punktata „AUREA”

Głóg cętkowany jadalny

C-3 80
50

Crataegus monogyna „GIREOUDII”

Głóg jednoszyjkowy

C-3 Pa 40
51

Cydonia oblonga „RED MAMUT”

Pigwa wielkoowocowa gruszkowa

C-3 Wys. 80-100
52

Cydonia oblonga „LASKOWICKA”

Pigwa wielkoowocowa jabłkowa

C-3 Wys. 80-100
53

Eunymus fortunei “EMERALD GAIETY”

Trzmielina fortunei

C-3 Pa 80
54

Eunymus fortunei “EMERALD’ GOLD”

Trzmielina fortunei

C-3 Pa 80
55

Fagus sylvatica „PURPLE FOUNTAIN”

Buk pospolity

C-3
C-5
C-15
60-80
Pa 120
200-220
56

Fagus sylvatica „DAWYCK GOLD”

Buk pospolity

C-3
C-5
C-10
70-80
Pa 100-120
180-200
57

Fagus sylvatica „PURPUREA PENDULA”

Buk pospolity

C-5
C-7,5
C-15
Pa 120-140
Pa 160-200
Pa 200-220
58

Fagus sylvatica „AUREA PENDULA”

Buk pospolity

C-5 Pa 160
59

Frangula alnus "ASPLENIIFOLIA"

Kruszyna pospolita

C-3 Pa 70
60

Ginkgo biloba

Miłorząb japoński

C-3 80-100
61

Ginkgo biloba “MARICEN”

Miłorząb japoński

C-4
C-4
C-7,5
Pa 90
Pa 110-120
Pa 140-160
62

Gleditsia triacanthos „SUNBURST”

G lediczja trójcierniowa

C-3
C-4
Pa 40
Pa 80-120
63

Kastanea sativa

Kasztan jadalny

C-3
C-4
60-80
140-160
64

Laburnum x alpinum “PENDULUM”

Złotokap zwisający

C-4 Pa 120-140
65

Laburnocytisus

Złotokap różowy

C-3 Pa 120
66

Laburnum x watereri “VOSSII”

Złotokap

C-4
C-5
100-120
150-170
23
30
67

Larix decidua „KREJĆ MUTATION”

Modrzew europejski

C-3 Pa 160
68

Larix kaempferii „BLUE DWARF”

Modrzew japoński

C-3 Pa 120
69

Larix kaempferii „STIFF WEEPER”

Modrzew japoński zwisający

C-4
C-5
Pa 140-160
Pa 160-200
70

Larix kaempferii „KÓRNIK”

Modrzew japoński kulisty

C-5 Pa 150
71

Liriodendron tulipifera

Tulipanowiec amerykański

C-3
C-7,5
100
180-200
72

Liriodendron tulipifera „FASTIGIATUM”

Tulipanowiec amerykański

C-5 90-100
73

Liriodendron tulipifera „AUREOMARGINATUM”

Tulipanowiec amerykański

C-3
C-5
C-7,5
Pa 140
Pa140-160
Pa 180
74

Liriodendron tulipifera „AUREA”

Tulipanowiec amerykański

C-4 Pa 120
75

Lilak Meyera „PALIBIN”

Lilak karłowy

C-5 Pa 80-100
76

Malus „OLA”

Jabłoń

C-5 160-180
77

Malus „PENDULA”

Jabłoń zwisająca czerwona/zielona

C-4
C-5
Pa 80
Pa 120
78

Malus „ROYALITY”

Jabłoń

C-4 ok. 150
79

Malus

Jabłoń kolumnowa w odmianach (owocowa)

C-3 Pa 70
80

Malus „TINA”

Jabłoń japońska Tina

C-3 Pa 70
81

Malus " PROFESSOR SPRENGER"

Jabłoń

C-5 Pa 80
82

Metasequoia glyptostroboides "GOLDRUSH"

Metaksekwoja chińska

C-2
C-4,5
Pa 60
Pa 60
83

Morus alba „PENDULA”

Morwa biała

C-3
C-5
C-7,5
Pa 100
Pa 140-160
Pa 180-200
84

Morus alba

Morwa biała

C-5 180-200
85

Morus nigra

Morwa czarna

C-5 180-200
86

Morus alba "Shin Tso"

Morwa czarna

C-5 Pa 120
87

Mespilus germanica "Nottingham, Süssmispel"

Nieszpułka zwyczajna

C-3 Pa 40
88

Prunus x cistena

Śliwa dziecięca

C-3 Pa 80
15 (maj)
89

Prunus “PISARDII”

Śliwa bordowa

C-3 Pa 80
90

Prunus triloba

Migdałek

C-5 Pa 100-130
91

Prunus virginiana „SHUBERT”

Czeremcha wirginijska

C-4 Pa 100-130
92

Prunus serrulata „ KIKU-SHIDARE- ZAKURA ”

Wiśnia zwisająca

C-5 Pa 140-160
93

Prunus serrulata „ROYAL BURGUNDY”

Wiśnia japońska

C-3
C-5
Pa 90
180
94

Prunus serrulata „PENDULA”

Wiśnia zwisająca

C-7,5 Pa 120
95

Prunus serrulata „AMANOGAWA”

Wiśnia japońska

C-5 120-140
96

Prunus incisa „KOJOU-NO-MAI”

Wiśnia wczesna

C-3 Pa 90
97

Prunus cerasus ”UMBRACULIFERA”

Wiśnia

C-5
C-15
Pa 160
Pa 200
98

Prunus serrulata "KANZAN"

Wiśnia japońska

C-4
C-27
Pa 100
Pa 180 (obw. 6-8 cm)
99

Pyrus

Grusza karłowa (owocowa)

C-3 80-100
100

Rubus fruticosus "GAZDA"

Jeżyna bezkolcowa

C-3 80
101

Quercus robur „FASTIGIATA”

Dąb szypułkowy kolumnowy

C-5
C-45
160
220-250
102

Quercus palustris „GREEN DWARF”

Dąb błotny

C-4
C-4
C-5
Pa 80
Pa 120-140
Pa 160-180
103

Robinia pseudoacacia „HISPIDA”

Robinia akacjowa omszona

C-3
C-5
Pa 100
Pa 120-150
104

Robinia pseudoacacia „FRISIA”

Robinia Akacjowa

C-5
C-7,5
Pa 120-140
Pa 200
105

Robinia pseudoacacia „TORTUOSA”

Robinia akacjowa (pędy poskręcane)

C-4,5 Pa 120
106

Robinia pseudoacacia „UMBRACULIFERA”

Robinia Akacjowa

C-7,5
C-10
Pa 160
Pa 200
107

Salix capera „IWA”

Wierzba zwisająca

C-3 Pa 120
108

Salix integra „HAKURO NISHIKII”

Wierzba

C-3 Pa 120
109

Sambucus nigra „PLUMOSA AUREA”

Bez czarny

C-3 80-100
110

Sorbus “FASTIGIATA”

Jarząb pospolity

C-4 Pa 80
111

Sorbus “AUREA”

Jarząb pospolity

C-4 Pa 80
112

Sorbus Aucuparia “EDULIS”

Jarząb pospolity jadalny

C-3 Pa 80
113

Sorbus Aucuparia “BURKA”

Jarząb pospolity jadalny

C-3 Pa 80
114

Sorbus Aucuparia “MORAWSKA SŁODKA”

Jarząb pospolity jadalny

C-3 Pa 80
115

Sorbus Aucuparia “PENDULA”

Jarząb pospolity

C-20 Pa 220 (obw. 10-12)
116

Sorbus intermedia

Jarząb szwedzki

C-3 140-160
117

Sophora japonica “PENDULA”

Perełkowiec japoński

C-3
C-5
C-7,5
Pa 140-160
Pa 140-180
Pa 180-200
118

Taxodium distichum

Cypryśnik błotny

C-3 80-100
119

Tilia cordata

Lipa drobnolistna

C-7,5 250
120

Tilia cordata „ GREENSPIRE "

Lipa drobnolistna

C-7,5
C-7,5
C10
Pa 140
Pa 160
Pa 200
121

Tilia cordata „LICO„

Lipa drobnolistna

C-5 Pa 140-160
122

Tilia cordata „MARLER GLOB "

Lipa drobnolistna

C-7,5
C-27
Pa 220
Pa 220-300 (obw.10-12)
123

Tilia platyphyllos „LACINIATA”

Lipa szerokolistna

C-5 Pa 140-160
124

Tilia platyphyllos „FASTIGIATA”

Lipa szerokolistna

C-3 Wys. 100-140
125

Tilia x europea „WRATISLAVIENSIS”

Lipa holenderska

C-5
C-7,5
Pa 140
Pa 160
126

Tilia tomentosa „SILVER GLOBE”

Lipa srebrzysta

C-5
C-10
Pa 140-160
Pa 200
127

Ulmus CAMPERDOWNII

Wiąz górski

C-5
C-10
C-20
Pa 140-160
Pa 200
Pa 220-250
128

Ulmus x hollandica „WREDEI”

Wiąz holenderski

C-3
C-5
C-7,5
Pa 100-120
Pa 120
Pa 180
129

Ulmus glabra “HILLER BONSAI”

Wiąz górski

C-10 Pa x 4
wys. 200
130

Ulmus gabra “ARGENTEOVARIEGATA”

Wiąz górski

C-3 Pa 40
131

Ulmus parvifolia “GEISHA”

Wiąz drobnolistny

C-5 Pa 120
132

Ginkgo biloba

Miłorząb japoński

kop. Pa 180
133

Juniperus communis „GOLD CONE”

Jałowiec pospolity

kop/C-10 100-120
134

uniperus scopul „BLUE ARROW”

Jałowiec skalny

C-3 80-100
135

Picea Glauca „CONICA”

Świerk biały

kop/C-15
kop/C-20
140-160
180-200
136

Thuja occ “DANICA”

Thuja

kop/C-7,5 30 x 30
137

Thuja occ “YELLOW RIBBON”

Thuja

kop/C-15 120-130
138

Thuja occ „SMARAGD”

Thuja

kop/C-10
kop/C-15
kop/C-15
kop/C-15
kop/C-20
100-110
120-130
140-150
160-170
200
139

Thuja occ „GLOBOSA”

Thuja kulista

kop/C-15 80x80
140

Thuja occ „GOLDEN GLOBE”

Thuja kulista

kop/C-15 50x50
141

Taxus x media "HICKSII"

Cis pośredni

kop/C-15 110-120

KONTAKT

Naše škola je členem Asociace polských školkařů

Nasza szkółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy

Sídlo školky

Szkółka Zielińscy

Mokre 1a
39-209 Zasów

tel. +48 14 682 50 14
fax. +48 14 682 50 14

e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.com.pl

Andrzej Zieliński

Telefon +48 601 421 333

Marek Zieliński

Telefon +48 605 286 439

Kontaktní adresa

Szkółka Zielińscy

Zasów 82
39-209 Zasów

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ